Notatie: 04-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 10

Plaatsen verkiezingsborden De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.10 en 5.7 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk voor: