Notatie: 08-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 29 en 30

Exploitatievergunning seksinrichting De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het e

B&W besluiten huisvestingsverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 9 juli 2019 besloten tot: • Op grond van de Huisvestingsverordening 2019 gemeente Rijswijk (vastgesteld op 18 juni d.d.), en