Notatie: 12-2018

Bekendmakingen

Algemeen plaatselijke verordening week 50

Verkeersontheffing Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 87 juncto in samenhang met artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers

Vastgesteld wijzigingsplan “Idenburglaan”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Idenburglaan” op 4 december 2018 gewijzigd hebben vastgesteld. Aanleiding wijzigingsplan Het wijzigingsplan “Idenburglaan” voorz

B&W besluiten week 50

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 4 december 2018 besloten tot: 1. de vaststelling van uitvoeringsvoorschrift 12.A/17 van de Algemene Plaatselijke Verordening