Notatie: 06-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 24

Evenement De Burgemeester maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend op grond van artikel 2.25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het organiseren van ‘Savarin On S