Notatie: 04-2021

Bekendmakingen

Raadsbesluit Tunneltje Haagweg

Bovengenoemd raadsbesluit wordt ter inzage gepubliceerd in Groot Rijswijk. Ook kunt u op afspraak (en bij hoge uitzondering) via de publieksbalie 7 het raadsbesluit inzien.