Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Rijswijk staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Naam Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar el Ousrouti, A 20-2-1962 3-5-2019 RNI van der Kley, M 19-11-1978 9-5-2019 RNI Hageraats, V.A.H 19-12-1993 9-5-2019 RNI Azeez, S.Z.A 1-9-1987 9-5-2019 RNI Ramzani, I 20-8-1985 9-5-2019 RNI Toader, S.G 14-10-1995 9-5-2019 RNI Febis, Y.A.F 19-5-1973 10-5-2019 RNI Andrieş, G.S 4-6-2013 10-5-2019 RNI Dors, O 14-12-1992 14-5-2019 RNI Ahmed Maher Abed 29-1-1993 14-5-2019 RNI Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met opgave Publieke Dienstverlening van de gemeente Rijswijk via adresonderzoek@rijswijk.nl of 14 070. Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit naar onbekend. Procedure vertrokken onbekend waarheen (VOW) Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten het bijhouden van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. Naam Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar Yongolo, B.M 10-7-1968 3-5-2019 RNI Łoin, M.F 15-1-1993 8-5-2019 RNI Caldiero, A.M 27-7-1995 8-5-2019 RNI Abdul Rozak Rivai Fassah 22-12-1994 8-5-2019 RNI Ceban, S 12-4-1994 8-5-2019 RNI Zhu, H 12-12-1994 8-5-2019 RNI Youssef Hesham Mohamed Ismail Khalifa 17-9-1998 9-5-2019 RNI Zhang, J 1-8-1994 9-5-2019 RNI Mutsaers, F.L.C 9-11-1985 9-5-2019 RNI Sévénier, A.L.R.J 6-10-1995 9-5-2019 RNI Ferreras Chumillas, P.E 21-4-1994 9-5-2019 RNI Abdellatif, S.S 29-12-1994 9-5-2019 RNI Korporaal, H 9-7-1960 9-5-2019 RNI Kurmanbay, A 6-9-1992 9-5-2019 RNI Krishnamoorthy, K 3-3-1992 9-5-2019 RNI Rijal, S 31-1-1989 9-5-2019 RNI Rodriguez Chavarro, D.J 28-11-1988 9-5-2012 RNI Rodriguez Chavarro, C.M 15-1-2012 9-5-2012 RNI Huijser, M 17-3-1997 10-5-2019 RNI Lielbriedis, A.A 27-10-1996 10-5-2019 RNI Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met opgave Publieke Dienstverlening van de gemeente Rijswijk via adresonderzoek@rijswijk.nl of 14 070. Waarom deze bekendmaking De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Bezwaar Wanneer u het niet eens met ons besluit, kunnen u en andere belanghebbende ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Uw brief kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders onder vermelding van “Opgave Juridische Zaken”, Postbus 5305 2280 HH Rijswijk. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat in elk geval de volgende informatie: • de gronden van bezwaar; • de naam en het adres van de indiener; • de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

Publicatiedatum

donderdag, 16 mei, 2019 tot donderdag, 27 juni, 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Plaats

Rijswijk