Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie” en inloopbijeenkomst op woensdag 12 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie” voor een ieder ter inzage ligt met ingang van vrijdag 24 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019. Tijdens de terinzagelegging wordt op woensdag 12 juni 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Begrenzing plangebied Het plangebied wordt begrensd door de Prinses Beatrixlaan, de Generaal Spoorlaan, de Minister van den Tempellaan en de Prinses Irenelaan. De bestaande rijwoningen aan de Prinses Irenelaan 210-228 maken geen onderdeel uit van het plangebied. Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om vijf woontorens en daartussen stadswoningen te realiseren. De torens worden gebouwd op een groene terp, waaronder het parkeren wordt opgelost. In de torens, welke richting de Prinses Beatrixlaan en de Generaal Spoorlaan oplopen in hoogte, worden in totaal maximaal 550 woningen gebouwd. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw planologisch kader nodig. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie” (inclusief bijlagen) en het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 24 mei tot en met donderdag 4 juli 2019 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/hbg. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpherontwHBGloc-ON01. Indienen zienswijze Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag). Inloopbijeenkomst Tijdens de derde week van de terinzagelegging wordt op woensdag 12 juni 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis aan het Bogaardplein 15. U kunt vrij binnenlopen tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Als u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen heeft, kunt u deze tijdens de inloopbijeenkomst stellen. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om ruimte te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Publicatiedatum

donderdag, 23 mei, 2019 tot donderdag, 4 juli, 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie” voor een ieder ter inzage ligt met ingang van vrijdag 24 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019. Tijdens de terinzagelegging wordt op woensdag 12 juni 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Plaats

Rijswijk