Publicatie ontwerpbeschikking Wet geluidhinder

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Rijswijk bekend dat het voornemen bestaat om hogere waarde(n) geluid vast te stellen voor maximaal 550 woningen vanwege wegverkeerslawaai. De locatie betreft Minister van Houtenlaan e.d. oftewel HBG-locatie begrensd door de Prinses Beatrixlaan, Generaal Spoorlaan, de Minister van den Tempellaan en de Prinses Irenelaan te Rijswijk. Zienswijze en inzage De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 24 mei 2019 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00551217, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Rijswijk. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl

Publicatiedatum

donderdag, 23 mei, 2019 tot donderdag, 4 juli, 2019

Beschrijving

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Rijswijk bekend dat het voornemen bestaat om hogere waarde(n) geluid vast te stellen voor maximaal 550 woningen vanwege wegverkeerslawaai. De locatie betreft Minister van Houtenlaan e.d. oftewel HBG-locatie begrensd door de Prinses Beatrixlaan, Generaal Spoorlaan, de Minister van den Tempellaan en de Prinses Irenelaan te Rijswijk.

Plaats

Rijswijk