Onteigening van een onroerende zaak in de gemeente Rijswijk voor de uitvoering van het bestemmingsplan Sion -'t Haantje, tweede herziening en het uitwerkingsplan 't Haantje Midden.

De burgemeester van de gemeente Rijswijk deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 een afschrift van het koninklijk besluit van 3 juli 2020, nr. 2020001334, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Rijswijk ter onteigening aangewezen onroerende zaak is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Sion -'t Haantje, tweede herziening en het uitwerkingsplan 't Haantje Midden. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaak heeft de bestemmingen Wonen – Uit te werken 2 en Woongebied - 2 en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Op de onroerende zaak worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 2020, nr. 38446. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: • gemeente Rijswijk, balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. In verband met de coronamaatregelen kan het inzien van het koninklijk besluit bij de gemeente Rijswijk uitsluitend op afspraak, op maandag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Melanie van Raam, via telefoonnummer 070-3261944 of per e-mail: publieksvoorlichting@rijswijk.nl. • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

Publicatiedatum

donderdag, 13 augustus, 2020 tot donderdag, 24 september, 2020

Beschrijving

De burgemeester van de gemeente Rijswijk deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 een afschrift van het koninklijk besluit van 3 juli 2020, nr. 2020001334, ter inzage ligt.

Plaats

Rijswijk