Kennisgeving voorbereidingsbesluit voor gebieden beheersverordening

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 12 mei 2020 een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor de volgende gebieden: Bomenbuurt, Rembrandtkwartier en Havenkwartier, Cromvliet, Elsenburgerbos-TNO/Pasgeld, Hoekpolder, Kleurenbeurt-Huis te Landelaan, Kraayenburg en de Strijp. In zijn vergadering van 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het bekend wordt gemaakt en ter inzage wordt gelegd. Het besluit is één jaar geldig. Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus heeft het gemeentebestuur moeten besluiten de publieksbalies te sluiten. Hierdoor is het niet mogelijk om het voorbereidingsbesluit in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Mocht u het voorbereidingsbesluit toch willen inzien, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070 of een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.rijswijk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl; zoekt u in het laatste geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.vbbeheersverord-VA01. Tegen het voorbereidingsbesluit kan, op basis van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Publicatiedatum

woensdag, 20 mei, 2020 tot woensdag, 1 juli, 2020

Beschrijving

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 12 mei 2020 een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor de volgende gebieden: Bomenbuurt, Rembrandtkwartier en Havenkwartier, Cromvliet, Elsenburgerbos-TNO/Pasgeld, Hoekpolder, Kleurenbeurt-Huis te Landelaan, Kraayenburg en de Strijp.

Plaats

Rijswijk