Bekendmakingen

Raadsbesluit Tunneltje Haagweg

.Bovengenoemd raadsbesluit wordt ter inzage gepubliceerd in Groot Rijswijk. Ook kunt u op afspraak (en bij hoge uitzondering) via de publieksbalie 7 het raadsbesluit inzien.