Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Karel Doormanlaan 155-157” en inloopbijeenkomst 18 maart 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied “Karel Doormanlaan 155-157” een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 8 maart 2019 tot en met donderdag 18 april 2019. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend. Tijdens deze periode wordt op maandag 18 maart 2019 ook een inloopbijeenkomst georganiseerd. Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om op de locatie van de Karel Doormanlaan 155-157 maximaal 64 appartementen te realiseren. Aangezien deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan maakt twee woongebouwen met een parkeergarage mogelijk. Ter inzage Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage van vrijdag 8 maart 2019 tot en met donderdag 18 april 2019. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen. U kunt een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. M.C. de Hoog. Een papieren exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpkareldoormanln-VO01. Inloopbijeenkomst Tijdens de inspraakperiode wordt op maandag 18 maart een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de Rijswijkse Schouwburg aan de Generaal Spoorlaan 10. U kunt vrij binnenlopen tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over het voorontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Lammers Real Estaete en de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Publicatiedatum

donderdag, 7 maart, 2019 tot donderdag, 18 april, 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied “Karel Doormanlaan 155-157” een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 8 maart 2019 tot en met donderdag 18 april 2019. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend. Tijdens deze periode wordt op maandag 18 maart 2019 ook een inloopbijeenkomst georganiseerd.