Concept Regionale Energiestrategie (RES)

Geef uw mening over de Concept Regionale Energiestrategie De gemeente Rijswijk zet stappen om geleidelijk over te gaan van aardgas naar duurzame energie. Die overstap wordt de energietransitie genoemd. De gemeente Rijswijk onderzoekt nu waar en hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. Goede samenwerking hierbij is belangrijk. De gemeenteraad wil daarom graag uw mening horen. Denkt u mee? Rijswijk werkt samen met een aantal andere gemeenten in de regio aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat onder andere hoe de overstap naar duurzame energie vorm krijgt. Omdat de RES op iedereen invloed zal hebben, wil de gemeenteraad graag weten wat u ervan vindt. Alle 'RES'-stukken kunt u vinden op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/documenten. De gemeenteraad ontvangt graag uw reactie via griffie@rijswijk.nl of per post naar Gemeenteraad Rijswijk, t.a.v. griffie, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. U kunt tot en met 15 september 2020 reageren. Zo kunnen uw ideeën en zorgen meegenomen worden bij de behandeling van de RES in de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober 2020. Digitale inwonersavond 8 september Op 8 september 2020 organiseert de gemeenteraad een inwonersavond over de RES. Hier kunt uuw ideeën delen of bespreken met andere inwoners en leden van de gemeenteraad. Ook krijgt u een toelichting op het proces tot nu toe. U kunt zich tot en met 3 september aanmelden via griffie@rijswijk.nl. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over deze inwonersavond. Afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden is de bijeenkomst digitaal dan wel op het gemeentehuis. Inzien stukken U kunt de stukken inzien op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/documenten. Heeft u geen toegang tot internet en wilt u de stukken toch in zien, dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070 of een mail sturen naar griffie@rijswijk.nl.

Publicatiedatum

donderdag, 30 juli, 2020 tot dinsdag, 15 september, 2020

Beschrijving

Geef uw mening over de Concept Regionale Energiestrategie (RES)

Plaats

Rijswijk