B&W besluiten handhaving sociaal domein en Leerlingenvervoer

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 mei 2019 besloten tot: 1. het aanwijzen van de consulent handhaving sociaal domein, in de functie van medewerker beleidsuitvoering II, als toezichthouder belast met toezichthoudende taken voor de Jeugdwet, verordening Jeugdhulp, Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Wmo; 2. Aan de toezichthouder een legitimatiebewijs als bedoeld in de regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb te verstrekken. 3. Het Financieel Besluit Leerlingenvervoer 2018 per 1 juli 2019 in te trekken. 4. Het Financieel Besluit Leerlingenvervoer 2019 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 juli 2019. Bovengenoemd besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in het huis-aan-huisblad Groot Rijswijk. Tevens wordt dit besluit als service beschikbaar gesteld via de website www.overheid.nl. Ook kunt u via de publieksbalie 7 tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen. Deze balie bevindt zich in het stadhuis, Bogaardplein 15 en is geopend op maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Publicatiedatum

donderdag, 16 mei, 2019 tot donderdag, 27 juni, 2019

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 mei 2019 besloten tot: het aanwijzen van de consulent handhaving sociaal domein, in de functie van medewerker beleidsuitvoering II, als toezichthouder belast met toezichthoudende taken voor de Jeugdwet, verordening Jeugdhulp, Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Wmo; Aan de toezichthouder een legitimatiebewijs als bedoeld in de regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb te verstrekken. Het Financieel Besluit Leerlingenvervoer 2018 per 1 juli 2019 in te trekken. Het Financieel Besluit Leerlingenvervoer 2019 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 juli 2019.

Plaats

Rijswijk