B&W besluit beleidsregels WMO 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 22 september 2020 besloten tot: 1. Vaststelling van het Addendum Beleidsregels 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 8 september 2020 en wordt bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad Groot Rijswijk. Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via www.overheid.nl. Ook kunt u via de publieksbalie 7 tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen. Deze balie bevindt zich in het stadhuis, Bogaardplein 15 en is geopend op maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Publicatiedatum

dinsdag, 6 oktober, 2020 tot dinsdag, 17 november, 2020

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 22 september 2020 besloten tot: Vaststelling van het Addendum Beleidsregels 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk

Plaats

Rijswijk