Algemene Plaatselijke Verordening week 27

Innemen openbare grond De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.10 en 5.7 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het plaatsen van een trotter ten behoeve van de regels betreffende het bbq veld in het Wilhelminapark, gedurende de maanden juli, augustus en september 2019. De ontheffing is verzonden op 2 juli 2019. Sluitingstijd De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.29 lid 4, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het incidenteel langer geopend te hebben van horecabedrijf Event Plaza Beheer B.V., gevestigd aan de Lange Kleiweg 86 te Rijswijk, van zaterdag 6 juli 2019 op zondag 7 juli 2019 tot uiterlijk 02.30 uur. De ontheffing is verzonden op 2 juli 2019. Evenement De Burgemeester maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend op grond van artikel 2.25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het organiseren van evenement ‘Tijd voor Kids’ met verschillende kinderactiviteiten op zaterdag 6 juli 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur in het winkelgebied van Oud Rijswijk. De vergunning is verzonden op 1 juli 2019. • het organiseren van event Informatiedag Rijswijk Buiten op zaterdag 6 juli 2019 van 11.00 uur tot 15.00 uur aan de Van Rijnweg 5 voor het programmabureau te Rijswijk. De vergunning is verzonden op 1 juli 2019. Exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam Kantine van Zweedenzaal, gevestigd aan de Jaco van Offwegenlaan 40B, 2282 HR te Rijswijk. De vergunning is verzonden op 1 juli 2019. Het plaatsen van banieren Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het plaatsen van banieren door de gemeente Rijswijk ten behoeve van het Strandwalfestival, in de periode van week 31 2019 tot en met 38 2019. De ontheffing is verzonden op 2 juli 2019 Straatartiest De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het optreden als straatartiest (3D tekenaar) van 8 juli 219 tot en met 12 juli 2019, op het Bomenplein in winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk. De ontheffing is verzonden op 1 juli 2019 Verkeersontheffing Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 87 juncto in samenhang met artikel 10 en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) voor: • het met voertuigen van CycloMedia op voet- en fietspaden te mogen begeven en te parkeren waar een parkeerverbod van kracht is, in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019 op verschillende locaties in Rijswijk. De ontheffing is verzonden op 1 juli 2019 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag tussen 08.30 uur en 14.00 uur contact opnemen, tel. (070) 326 19 80.

Publicatiedatum

donderdag, 11 juli, 2019 tot donderdag, 22 augustus, 2019

Beschrijving

Vergunningen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening week 27

Plaats

Rijswijk