Algemene Plaatselijke Verordening week 20

Ontheffing Vreugdevuren De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het incidenteel aanleggen van een kamp- en kookvuur ten behoeve van “Scoutburght Rijswijk”, gevestigd aan de Bosgang 2 te Rijswijk. Voor de periode van maart tot en met december 2019. De ontheffing is verzonden op 7 mei 2019. • het incidenteel aanleggen van een kamp- en kookvuur ten behoeve van de Scoutinggroep “De Jaguars”, gevestigd aan het Julialaantje 18- 20 te Rijswijk. Voor de periode van maart tot en met december 2019. De ontheffing is verzonden op 7 mei 2019. Sluitingstijd De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.29 lid 4, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het incidenteel langer geopend te hebben van horecabedrijf Event Plaza Beheer B.V. gevestigd aan de Lange Kleiweg 86 te Rijswijk, van zaterdag 18 mei 2019 op zondag 19 mei 2019 tot uiterlijk 02.30 uur. De ontheffing is verzonden op 13 mei 2019. RVV ontheffing Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 81 en artikel 87 in samenhang met artikel 10 van het RVV 1990 en van het verkeersbord C1 “uitgezonderd lijnbussen” voor: • het met een zestal voertuigen van de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst op busbanen te mogen begeven in Rijswijk. De ontheffing is verzonden op 7 mei 2019 RVV ontheffing Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 87 juncto in samenhang met artikel 10 en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) voor: • het met één voertuig op het voetgangersgebied van het Bogaardplein te mogen rijden en stil te staan, van maandag 13 mei 2019 tot en met vrijdag 28 juni 2019. De ontheffing is verzonden op 13 mei 2019 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag tussen 08.30 uur en 14.00 uur contact opnemen, tel. (070) 326 19 80.

Publicatiedatum

donderdag, 16 mei, 2019 tot donderdag, 27 juni, 2019

Beschrijving

Vergunningen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening week 20 2019.

Plaats

Rijswijk