Activiteit: Kap, van Hardenbroeklaan 30, 2288CC, het kappen van 1 boom;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Kap, van Hardenbroeklaan 30, 2288CC, het kappen van 1 boom; datum besluit: 12-3-2020; zaaknummer: 2020031064994 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 12 maart, 2020 tot donderdag, 23 april, 2020

Beschrijving

Activiteit: Kap, van Hardenbroeklaan 30, 2288CC, het kappen van 1 boom; datum besluit: 12-3-2020; zaaknummer: 2020031064994

Plaats

Rijswijk