Activiteit: Kap, Klarinetstraat 10, 2287BN, het kappen van 1 boom (Goudenregen);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Kap, Klarinetstraat 10, 2287BN, het kappen van 1 boom (Goudenregen); datum besluit: 15-10-2020; zaaknummer: 2020092174650 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 15 oktober, 2020 tot donderdag, 26 november, 2020

Beschrijving

Activiteit: Kap, Klarinetstraat 10, 2287BN, het kappen van 1 boom (Goudenregen); datum besluit: 15-10-2020; zaaknummer: 2020092174650

Plaats

Rijswijk