Activiteit: Kap, Julialaantje 1 a , 2282NW, het kappen van 1 boom;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Kap, Julialaantje 1 a , 2282NW, het kappen van 1 boom; datum besluit: 4-4-2019; zaaknummer: 2019032953789 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 4 april, 2019 tot donderdag, 16 mei, 2019

Beschrijving

Activiteit: Kap, Julialaantje 1 a , 2282NW, het kappen van 1 boom; datum besluit: 4-4-2019; zaaknummer: 2019032953789

Plaats

Rijswijk