Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Weg aanleggen of veranderen + Inrit/Uitweg; Sir Winston Churchilllaan nabij1037 e.o.,het wijzigen van de bestemming verkeer naar groen;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Weg aanleggen of veranderen + Inrit/Uitweg; Sir Winston Churchilllaan nabij1037 e.o.,het wijzigen van de bestemming verkeer naar groen; datum besluit: 18-5-2020; zaaknummer: 2020041665595 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

maandag, 18 mei, 2020 tot maandag, 29 juni, 2020

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Weg aanleggen of veranderen + Inrit/Uitweg; Sir Winston Churchilllaan nabij1037 e.o.,het wijzigen van de bestemming verkeer naar groen; datum besluit: 18-5-2020; zaaknummer: 2020041665595

Plaats

Rijswijk