Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Volmerlaan 7c, 2288GC, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (gevelterras);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Volmerlaan 7c, 2288GC, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (gevelterras); datum besluit: 7-3-2019; zaaknummer:WABO02640 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 7 maart, 2019 tot donderdag, 18 april, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Volmerlaan 7c, 2288GC, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (gevelterras); datum besluit: 7-3-2019; zaaknummer:WABO02640

Plaats

Rijswijk