Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Schaapweg 4, 2285SP, het organiseren van een 5-tal evenementen (vlooienmarkten);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Schaapweg 4, 2285SP, het organiseren van een 5-tal evenementen (vlooienmarkten); datum besluit: 21-11-2019; zaaknummer: 2019110660825 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 21 november, 2019 tot donderdag, 2 januari, 2020

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Schaapweg 4, 2285SP, het organiseren van een 5-tal evenementen (vlooienmarkten); datum besluit: 21-11-2019; zaaknummer: 2019110660825

Plaats

Rijswijk