Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Hendrik Ravensteijnplein t.h.v. 40 2282GT, het plaatsen van een oliebollenkraam;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Hendrik Ravensteijnplein t.h.v. 40 2282GT, het plaatsen van een oliebollenkraam; datum besluit: 2-10-2019; zaaknummer: WABO02709 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 2 oktober, 2019 tot woensdag, 13 november, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Hendrik Ravensteijnplein t.h.v. 40 2282GT, het plaatsen van een oliebollenkraam; datum besluit: 2-10-2019; zaaknummer: WABO02709

Plaats

Rijswijk