Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Haantje 13, 2288CV, het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Haantje 13, 2288CV, het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw; datum besluit: 12-5-2020; zaaknummer: 2020030264837 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 23 juni, 2020 tot woensdag, 1 juli, 2020

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Haantje 13, 2288CV, het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw; datum besluit: 12-5-2020; zaaknummer: 2020030264837

Plaats

Rijswijk