Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Caan van Necklaan 11, 2281BA, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (praktijk naar wonen);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Caan van Necklaan 11, 2281BA, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (praktijk naar wonen); datum besluit: 1-2-2019; zaaknummer: 2018120751797 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

vrijdag, 1 februari, 2019 tot vrijdag, 15 maart, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Caan van Necklaan 11, 2281BA, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (praktijk naar wonen); datum besluit: 1-2-2019; zaaknummer: 2018120751797

Plaats

Rijswijk