Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Willemstraat 30a, 30b en 30c , 2282CC, het wijzigen van de indeling naar drie woningen;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Willemstraat 30a, 30b en 30c , 2282CC, het wijzigen van de indeling naar drie woningen; datum besluit: 2-10-2019; zaaknummer: 2019070355975 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 2 oktober, 2019 tot woensdag, 13 november, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Willemstraat 30a, 30b en 30c , 2282CC, het wijzigen van de indeling naar drie woningen; datum besluit: 2-10-2019; zaaknummer: 2019070355975

Plaats

Rijswijk