Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 35 , 2281VK, het aanleggen van een dakterras;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 35 , 2281VK, het aanleggen van een dakterras; datum besluit:18-11-2019; zaaknummer: 2019101060401 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

maandag, 18 november, 2019 tot maandag, 30 december, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 35 , 2281VK, het aanleggen van een dakterras; datum besluit:18-11-2019; zaaknummer: 2019101060401

Plaats

Rijswijk