Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Verhagen Metmanstraat 36, 2282GP, het maken van een dakterras;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Verhagen Metmanstraat 36, 2282GP, het maken van een dakterras; datum besluit: 6-3-2019; zaaknummer: 2019022253008 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 6 maart, 2019 tot woensdag, 17 april, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Verhagen Metmanstraat 36, 2282GP, het maken van een dakterras; datum besluit: 6-3-2019; zaaknummer: 2019022253008

Plaats

Rijswijk