Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Van der Venstraat 31, 2286WG, het vergroten van een woning;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Van der Venstraat 31, 2286WG, het vergroten van een woning; datum besluit: 4-8-2020; zaaknummer: 2020061567857 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 4 augustus, 2020 tot dinsdag, 15 september, 2020

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Van der Venstraat 31, 2286WG, het vergroten van een woning; datum besluit: 4-8-2020; zaaknummer: 2020061567857

Plaats

Rijswijk