Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 339 F001 t/m 339 F009 (begane grond), 339 F101 t/m 339 F110 (eerste verdieping), 339 F201 t/m 339 F214 (tweede verdieping), 339 F301 t/m 339 F319 (derde verdieping), 339 F401 t/m 33

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 339 F001 t/m 339 F009 (begane grond), 339 F101 t/m 339 F110 (eerste verdieping), 339 F201 t/m 339 F214 (tweede verdieping), 339 F301 t/m 339 F319 (derde verdieping), 339 F401 t/m 339 F419 (vierde verdieping), 339 F501 t/m 339 F519 (vijfde verdieping), 339 F601 t/m 339 F619 (zesde verdieping), het transformeren van een kantoorgebouw naar 128 wooneenheden; datum besluit: 29-8-2019; zaaknummer: 2019031953401 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 29 augustus, 2019 tot woensdag, 9 oktober, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 339 F001 t/m 339 F009 (begane grond), 339 F101 t/m 339 F110 (eerste verdieping), 339 F201 t/m 339 F214 (tweede verdieping), 339 F301 t/m 339 F319 (derde verdieping), 339 F401 t/m 339 F419 (vierde verdieping), 339 F501 t/m 339 F519 (vijfde verdieping), 339 F601 t/m 339 F619 (zesde verdieping), het transformeren van een kantoorgebouw naar 128 wooneenheden; datum besluit: 29-8-2019; zaaknummer: 2019031953401

Plaats

Rijswijk