Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 302 t/m 310 (even), Dr H. Colijnlaan 376 F001 t/m 376 F005 (begane grond), Dr H. Colijnlaan 376 F101 t/m 376 F114 (eerste verdieping), Dr H. Colijnlaan 376 F201 t/m 376 F210 (tweede ver

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 302 t/m 310 (even), Dr H. Colijnlaan 376 F001 t/m 376 F005 (begane grond), Dr H. Colijnlaan 376 F101 t/m 376 F114 (eerste verdieping), Dr H. Colijnlaan 376 F201 t/m 376 F210 (tweede verdieping), Dr H. Colijnlaan 376 F301 t/m 376 F310 (derde verdieping), 2283ZA, het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren van kantoor naar wonen; datum besluit: 16-10-2020; zaaknummer: 2020051967289 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

vrijdag, 16 oktober, 2020 tot vrijdag, 27 november, 2020

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Dr H. Colijnlaan 302 t/m 310 (even), Dr H. Colijnlaan 376 F001 t/m 376 F005 (begane grond), Dr H. Colijnlaan 376 F101 t/m 376 F114 (eerste verdieping), Dr H. Colijnlaan 376 F201 t/m 376 F210 (tweede verdieping), Dr H. Colijnlaan 376 F301 t/m 376 F310 (derde verdieping), 2283ZA, het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren van kantoor naar wonen; datum besluit: 16-10-2020; zaaknummer: 2020051967289

Plaats

Rijswijk