Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Anna van Hogendorpstraat 26, 2286XW, het wijzigen van de woonfunctie voor bepaalde tijd;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Anna van Hogendorpstraat 26, 2286XW, het wijzigen van de woonfunctie voor bepaalde tijd; datum besluit: 27-8-2019; zaaknummer: 2019072456316 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 27 augustus, 2019 tot dinsdag, 8 oktober, 2019

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Anna van Hogendorpstraat 26, 2286XW, het wijzigen van de woonfunctie voor bepaalde tijd; datum besluit: 27-8-2019; zaaknummer: 2019072456316

Plaats

Rijswijk