Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning): Mr. D. Fockstraat 4 te Rijswijk; gebruik kinderopvang peuterspeelschool.

Uitgebreide procedure (brandveilig gebruik) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verlenen ten behoeve van het gebruik kinderopvang peuterspeelschool, (er zal niet geslapen worden) op het adres Mr D. Fockstraat 4 te Rijswijk. Het besluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 augustus 2020 voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting op het stadhuis (zie kader ter inzage). De stukken zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke webstite. Tegen dit definitieve besluit is beroep mogelijk als u belanghebbende bent en zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Alleen bij bijzondere omstandigheden is een uitzondering hierop mogelijk.

Publicatiedatum

donderdag, 13 augustus, 2020 tot donderdag, 24 september, 2020

Beschrijving

Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning): Mr. D. Fockstraat 4 te Rijswijk; gebruik kinderopvang peuterspeelschool.

Plaats

Rijswijk