Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Admiraal Helfrichsingel 20 a, 2287BS, het melden van brandveilig gebruik (vergunning);

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Admiraal Helfrichsingel 20 a, 2287BS, het melden van brandveilig gebruik (vergunning); ontvangstdatum: 22-11-2018; zaaknummer: 2018102451085 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 29 november, 2018 tot donderdag, 10 januari, 2019

Beschrijving

Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Admiraal Helfrichsingel 20 a, 2287BS, het melden van brandveilig gebruik (vergunning); ontvangstdatum: 22-11-2018; zaaknummer: 2018102451085

Plaats

Rijswijk