Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 32 , 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 32 , 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit:1-10-2019; zaaknummer: 2019092357172 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 1 oktober, 2019 tot dinsdag, 12 november, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 32 , 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit:1-10-2019; zaaknummer: 2019092357172

Plaats

Rijswijk