Activiteit: Bouw, Wilhelminalaan 14, 2281EG, het intern wijzigen (constructief veranderen) van een woning;

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Bouw, Wilhelminalaan 14, 2281EG, het intern wijzigen (constructief veranderen) van een woning; ontvangstdatum: 25-11-2019; zaaknummer: 2019112561182 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 5 december, 2019 tot donderdag, 16 januari, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Wilhelminalaan 14, 2281EG, het intern wijzigen (constructief veranderen) van een woning; ontvangstdatum: 25-11-2019; zaaknummer: 2019112561182

Plaats

Rijswijk