Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrechtlaan 23 , 2286ME, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrechtlaan 23 , 2286ME, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 3-4-2019; zaaknummer: 2019030753187 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 3 april, 2019 tot woensdag, 15 mei, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrechtlaan 23 , 2286ME, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 3-4-2019; zaaknummer: 2019030753187

Plaats

Rijswijk