Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3, 2288GC, het wijzigen van brandscheidingen begane grond en 1e verdieping;

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3, 2288GC, het wijzigen van brandscheidingen begane grond en 1e verdieping; ontvangstdatum: 28-8-2019; zaaknummer: 2019082856818 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 5 september, 2019 tot donderdag, 17 oktober, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3, 2288GC, het wijzigen van brandscheidingen begane grond en 1e verdieping; ontvangstdatum: 28-8-2019; zaaknummer: 2019082856818

Plaats

Rijswijk