Activiteit: Bouw, van Vredenburchweg 23, 2282SC, het wijzigen van een gevel d.m.v. een kozijnwijziging en het maken van constructieve doorbraken;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, van Vredenburchweg 23, 2282SC, het wijzigen van een gevel d.m.v. een kozijnwijziging en het maken van constructieve doorbraken; datum besluit: 30-9-2020; zaaknummer: 2020091474514 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 30 september, 2020 tot woensdag, 11 november, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, van Vredenburchweg 23, 2282SC, het wijzigen van een gevel d.m.v. een kozijnwijziging en het maken van constructieve doorbraken; datum besluit: 30-9-2020; zaaknummer: 2020091474514

Plaats

Rijswijk