Activiteit: Bouw, Thierenskade 126, 2282XX, het vergroten van een woning middels een dakopbouw en het maken van een dakterras;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Thierenskade 126, 2282XX, het vergroten van een woning middels een dakopbouw en het maken van een dakterras; datum besluit: 20-12-2018; zaaknummer: 2018112251518 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 20 december, 2018 tot donderdag, 31 januari, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Thierenskade 126, 2282XX, het vergroten van een woning middels een dakopbouw en het maken van een dakterras; datum besluit: 20-12-2018; zaaknummer: 2018112251518

Plaats

Rijswijk