Activiteit: Bouw, Prins Hendriklaan 44, 2281EC, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Prins Hendriklaan 44, 2281EC, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 25-11-2019; zaaknummer: 2019111160948 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

maandag, 25 november, 2019 tot maandag, 6 januari, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Prins Hendriklaan 44, 2281EC, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 25-11-2019; zaaknummer: 2019111160948

Plaats

Rijswijk