Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 35, 2284DL, het wijzigen van een gevel d.m.v. het maken van een ventilatierooster in etalageraam);

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 35, 2284DL, het wijzigen van een gevel d.m.v. het maken van een ventilatierooster in etalageraam); ontvangstdatum: 24-9-2019; zaaknummer: WABO02711 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 3 oktober, 2019 tot donderdag, 14 november, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 35, 2284DL, het wijzigen van een gevel d.m.v. het maken van een ventilatierooster in etalageraam); ontvangstdatum: 24-9-2019; zaaknummer: WABO02711

Plaats

Rijswijk