Activiteit: Bouw, Pauwhof 143, 2289BL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Pauwhof 143, 2289BL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 1-8-2019; zaaknummer: 2019072956409 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 1 augustus, 2019 tot vrijdag, 13 september, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Pauwhof 143, 2289BL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 1-8-2019; zaaknummer: 2019072956409

Plaats

Rijswijk