Activiteit: Bouw, Ottoburgstraat 45, 2282EH, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Ottoburgstraat 45, 2282EH, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 14-9-2020; zaaknummer: 2020082474051 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

maandag, 14 september, 2020 tot maandag, 26 oktober, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Ottoburgstraat 45, 2282EH, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 14-9-2020; zaaknummer: 2020082474051

Plaats

Rijswijk