Activiteit: Bouw, Lange Dreef 215, 2285KC, het vergroten van een woning door middel van een opbouw (uitbreiding 2e verdieping);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Lange Dreef 215, 2285KC, het vergroten van een woning door middel van een opbouw (uitbreiding 2e verdieping); datum besluit: 13-11-2020; zaaknummer: 2020092874801 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

vrijdag, 13 november, 2020 tot vrijdag, 25 december, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Lange Dreef 215, 2285KC, het vergroten van een woning door middel van een opbouw (uitbreiding 2e verdieping); datum besluit: 13-11-2020; zaaknummer: 2020092874801

Plaats

Rijswijk