Activiteit: Bouw, Klarinetstraat 24 , 2287BN, het verbouwen van een woning;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Klarinetstraat 24 , 2287BN, het verbouwen van een woning; datum besluit:13-11-2019; zaaknummer: 2019101560475 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 13 november, 2019 tot woensdag, 25 december, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Klarinetstraat 24 , 2287BN, het verbouwen van een woning; datum besluit:13-11-2019; zaaknummer: 2019101560475

Plaats

Rijswijk