Activiteit: Bouw, kadastrale gemeen, sectie H nummer 1684 het creëren hellingbaan Rijswijk V2;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, kadastrale gemeen, sectie H nummer 1684 het creeren hellingbaan Rijswijk V2; datum besluit: 3-10-2019; zaaknummer: 2019082656771 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 3 oktober, 2019 tot donderdag, 14 november, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, kadastrale gemeen, sectie H nummer 1684 het creëren hellingbaan Rijswijk V2; datum besluit: 3-10-2019; zaaknummer: 2019082656771

Plaats

Rijswijk