Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Strijplaan 37, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Strijplaan 37, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk; datum besluit: 21-11-2018; zaaknummer: 2018091950511 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 21 november, 2018 tot woensdag, 2 januari, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Strijplaan 37, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk; datum besluit: 21-11-2018; zaaknummer: 2018091950511

Plaats

Rijswijk