Activiteit: Bouw, Guldeling 17, 2286WV, het plaatsen van een erfafscheiding;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Guldeling 17, 2286WV, het plaatsen van een erfafscheiding; datum besluit: 14-10-2020; zaaknummer: 2020092574740 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 14 oktober, 2020 tot woensdag, 25 november, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Guldeling 17, 2286WV, het plaatsen van een erfafscheiding; datum besluit: 14-10-2020; zaaknummer: 2020092574740

Plaats

Rijswijk