Activiteit: Bouw, Frijdastraat 7, 2288EX, het vervangen van kozijnen;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Frijdastraat 7, 2288EX, het vervangen van kozijnen; datum besluit: 12-11-2020; zaaknummer: 2020090874411 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 12 november, 2020 tot donderdag, 24 december, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Frijdastraat 7, 2288EX, het vervangen van kozijnen; datum besluit: 12-11-2020; zaaknummer: 2020090874411

Plaats

Rijswijk