Activiteit: Bouw, Emmastraat 39, 2292 AN, het bouwen van een berging in de voortuin;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Emmastraat 39, 2292 AN, het bouwen van een berging in de voortuin; datum besluit: 28-5-2019; zaaknummer: 2019033053791 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 28 mei, 2019 tot dinsdag, 9 juli, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Emmastraat 39, 2292 AN, het bouwen van een berging in de voortuin; datum besluit: 28-5-2019; zaaknummer: 2019033053791

Plaats

Rijswijk